सा. विवेकचे ऑनलाइन वर्गणीदार होण्यासाठी

 
दिवाळी अंक २०२२
₹ २००/-
वार्षिक वर्गणी
₹ १०००/-
त्रैवार्षिक वर्गणी
₹ २५००/-
पंचवार्षिक वर्गणी
₹ ४०००/-
परदेशात वर्गणी
₹ ६,०००/-
 

नविन अंक

23 January 2000
 

मागील अंक

23 April 2000
21 May 2000
20 February 2000
17 September 2023