सा. विवेकचे ऑनलाइन वर्गणीदार होण्यासाठी

 
वार्षिक वर्गणी
₹ ७५०/-
त्रैवार्षिक वर्गणी
₹ २०००/-
पंचवार्षिक वर्गणी
₹ ३,२००/-
परदेशात वर्गणी
₹ ६,०००/-
 

नविन अंक

21 July 1957
 

मागील अंक

21 April 1957
20 January 1957
19 May 1957
18 August 1957