सा. विवेकचे ऑनलाइन वर्गणीदार होण्यासाठी

 
वार्षिक वर्गणी
₹ ७५०/-
त्रैवार्षिक वर्गणी
₹ २०००/-
पंचवार्षिक वर्गणी
₹ ३,२००/-
परदेशात वर्गणी
₹ ६,०००/-
 

नविन अंक

23 May 2022
 

मागील अंक

16 May 2022
9 November 1952
7 December 1952
5 October 1952