सा. विवेकचे ऑनलाइन वर्गणीदार होण्यासाठी

 
दिवाळी अंक २०२२
₹ २००/-
वार्षिक वर्गणी
₹ १०००/-
त्रैवार्षिक वर्गणी
₹ २५००/-
पंचवार्षिक वर्गणी
₹ ४०००/-
परदेशात वर्गणी
₹ ६,०००/-
 

नविन अंक

10 January 1993
 

मागील अंक

9 May 1993
7 February 1993
5 September 1993
4 July 1993