सा. विवेकचे ऑनलाइन वर्गणीदार होण्यासाठी

 
दिवाळी अंक २०२२
₹ २००/-
वार्षिक वर्गणी
₹ १०००/-
त्रैवार्षिक वर्गणी
₹ २५००/-
पंचवार्षिक वर्गणी
₹ ४०००/-
परदेशात वर्गणी
₹ ६,०००/-
 

नविन अंक

9 March 1997
 

मागील अंक

10 August 1997
12 January 1997
11 May 1997
9 February 1997